قصه های شب شماره 10

قصه های شب شماره 10

شماره 10

داستان سگ گران قیمت

کمپانی  مینروا به صورت هفتگی قصه های شب با انتخاب داستان های جذاب در کنار شما هستیم.

نظرات خود را با ما  در میان  بزارید و داستان های جذابی که دوست دارید از رادیو کمپانی مینروا بشنوید, با ما در میون بزارید.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *