آموزش رایگان بازیگری(قسمت اول )

آموزش رایگان بازیگری(قسمت اول )

در حال حاضر مقوله ی بازیگری به جایی رسیده که برای رسیدن به یک شخصیت در نمایش یا فیلم باید برابر با متدهای امتحان شده و پاسخ گرفته شده عمل کرد. یکی از این متدها آموزه های پیتر بروک است. علاوه بر تمرین هایی که کارگردان در سالن تمرین به بازیگر میدهد بازیگر وظیفه دارد یک سری از تمرین ها را در منزل قبل از حاضر شدن در کنار گروه انجام دهد و به قول معروف آماده برای آزمون و خطاهای کارگردان به گروه بپیوندد. تمرین های پایه ی صدا ، بیان و بدن را باید در منزل انجام داد. یعنی بازیگر دو سه ساعت قبل از عزیمت به سالن تمرین باید خود را از لحاظ صدا ، بدن و تمرکز آماده کند.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *